Hastane Hijyeni

Enfeksiyonu önlemek için kanıta dayalı stratejiler Hijyen, her hastane için günlük bir zorluktur ve ayakta ve yatan hasta bakımı için gereklidir.Enfeksiyonun önlenmesi – planlama ve uygulamadan düzenli izlemeye kadar – bu nedenle hastanede kalite güvencesinde merkezi bir rol oynar.Birincil...

Read More